Dự báo thời tiết Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia

Dự báo thời tiết Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
Nhiệt độ thời tiết Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia
Thấp/Cao

17°/

17°

Độ ẩm
Độ ẩm

97 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

2.064 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.05 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:13/05:59

Nhiệt độ Xã Hòa Bình

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia
18° / 18°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia
18° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 20°

Thời tiết Xã Hòa Bình theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Hòa Bình những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.28 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.13 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.35 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.52 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.58 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

11° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

11° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.31 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

15° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.77 km/h

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 km/h

16° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.29 km/h

17° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.23 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.95 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Bình trong 12h tới

Lượng mưa Xã Hòa Bình những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

947.95

NH3

2.06

NO

0.54

NO2

18.85

O3

18.06

PM10

79.14

PM2.5

73.42

SO2

5.01

Bình minh

05:59 am

Hoàng hôn

06:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Bình

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn