Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

85 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.97 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:16/05:10

Nhiệt độ Huyện Bình Gia

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bình Gia - Lạng Sơn
21° / 21°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bình Gia - Lạng Sơn
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
18° / 19°

Thời tiết Huyện Bình Gia theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/11
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.07 km/h

12° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 km/h

12° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 03/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.66 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 04/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

15° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.12 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.07 km/h

16° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.74 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.4 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.18 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.11 km/h

19° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.34 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.76 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bình Gia những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

534.06

NH3

0.71

NO

0

NO2

3.13

O3

45.78

PM10

96.43

PM2.5

89.99

SO2

1.34

Bình minh

06:25 am

Hoàng hôn

05:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn