Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

38°

mây cụm

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương
Thấp/Cao

38°/

38°

Độ ẩm
Độ ẩm

33 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.13 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:54/06:04

Nhiệt độ Huyện Bàu Bàng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bàu Bàng - Bình Dương
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bàu Bàng - Bình Dương
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 38°

Thời tiết Huyện Bàu Bàng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8.1 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 8.36 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 27/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.79 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.23 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.47 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.34 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.73 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.65 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 8.24 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.75 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.14 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.54 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.4 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.08 km/h

26° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.76 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bàu Bàng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bàu Bàng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

407.22

NH3

1.95

NO

0.25

NO2

3.17

O3

165.94

PM10

41.96

PM2.5

35.68

SO2

11.33

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

06:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bàu Bàng

Thời tiết những nơi khác