Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương

Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

80 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.93 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:56/06:03

Nhiệt độ Huyện Phú Giáo

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Phú Giáo - Bình Dương
32° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Phú Giáo - Bình Dương
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
36° / 37°

Thời tiết Huyện Phú Giáo theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.42 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 23/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.51 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.45 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 8.14 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 7.29 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.14 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.9 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.19 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.08 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.1 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.33 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.93 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.61 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.96 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.33 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Phú Giáo những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

253.68

NH3

0.98

NO

0.12

NO2

4.41

O3

29.68

PM10

15.41

PM2.5

10.04

SO2

2.09

Bình minh

05:46 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Giáo

Thời tiết những nơi khác