Dự báo thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

Dự báo thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.03 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:56/06:03

Nhiệt độ Thị xã Tân Uyên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
37° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 31°

Thời tiết Thị xã Tân Uyên theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Tân Uyên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.23 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 23/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.17 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.82 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.95 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.63 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 27/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.67 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.53 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.52 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.71 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.69 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.69 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.13 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.01 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.05 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.64 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Tân Uyên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

300.41

NH3

1.54

NO

0

NO2

13.2

O3

22.53

PM10

21.03

PM2.5

13.24

SO2

8.58

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Tân Uyên

Thời tiết những nơi khác