Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Chủ nhật 01/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.67 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 2 02/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 3 03/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.1 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.1 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.33 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

67%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

85%

Thứ 7 07/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.26 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

71%

Chủ nhật 08/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.23 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
5.23 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

55%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.93 km/h

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
4.93 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 3 10/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.95 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
3.95 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

48%

Thứ 4 11/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.69 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

49%

Thứ 5 12/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.39 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Thứ 6 13/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.27 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Thứ 7 14/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.72 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Chủ nhật 15/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã An Sơn 30 ngày tới

Lượng mưa ở Xã An Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Xã An Sơn

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã An Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã An Sơn
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm hiện tại ở Xã An Sơn
Độ ẩm

70%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.96 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã An Sơn