Ngày
Đêm
Thứ 5 23/05
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.59 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

51%

Thứ 6 24/05
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.47 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Thứ 7 25/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.8 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
3.8 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

72%

Chủ nhật 26/05
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 km/h

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
3.29 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

87%

Thứ 2 27/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.96 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.96 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

86%

Thứ 3 28/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.84 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.84 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

78%

Thứ 4 29/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.23 km/h

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

95%

Thứ 5 30/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.35 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
4.35 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

87%

Thứ 6 31/05
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.43 km/h

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
3.43 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

91%

Thứ 7 01/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 km/h

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.96 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

81%

Chủ nhật 02/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 km/h

21° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

92%

Thứ 2 03/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

20° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

95%

Thứ 3 04/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

19° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

97%

Thứ 4 05/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.77 km/h

19° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
1.77 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

95%

Thứ 5 06/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 km/h

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

96%

Thứ 6 07/06
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:29

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã An Sơn 30 ngày tới

Lượng mưa ở Xã An Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Xã An Sơn

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã An Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:12/06:29

Nhiệt độ thời tiết ở Xã An Sơn
Thấp/Cao

32°

/

32°

Độ ẩm hiện tại ở Xã An Sơn
Độ ẩm

49%

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.53 km/h

Bình minh

05:12 am

Hoàng hôn

06:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã An Sơn