Dự báo thời tiết Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan

Dự báo thời tiết Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan
Thấp/Cao

18°/

18°

Độ ẩm
Độ ẩm

60 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.55 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:18/05:10

Nhiệt độ Xã Khánh Khê

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan
17° / 17°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan
17° / 16°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
18° / 18°

Thời tiết Xã Khánh Khê theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Khánh Khê những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.72 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.08 km/h

13° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.07 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.71 km/h

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.27 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.64 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.45 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.99 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 km/h

11° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.37 km/h

/ 10°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

9°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/8°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.13 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

7°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/8°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.41 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

7°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1030 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.59 km/h

/ 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

7°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1028 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Khánh Khê trong 12h tới

Lượng mưa Xã Khánh Khê những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Khánh Khê những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

587.46

NH3

1.28

NO

0

NO2

3.43

O3

87.26

PM10

41.12

PM2.5

39.47

SO2

2.35

Bình minh

06:27 am

Hoàng hôn

05:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Khánh Khê

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn