Thứ 7 - 30/09

Thời tiết Xã Gia Lộc Thứ 7 - 30/09

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Gia Lộc
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.03 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Lượng mưa Xã Gia Lộc Thứ 7 - 30/09/2023

Nhiệt độ Xã Gia Lộc Thứ 7 - 30/09/2023

Chủ nhật - 01/10

Thời tiết Xã Gia Lộc Chủ nhật - 01/10

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Gia Lộc
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.35 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:42

Lượng mưa Xã Gia Lộc Chủ nhật - 01/10/2023

Nhiệt độ Xã Gia Lộc Chủ nhật - 01/10/2023

Thứ 2 - 02/10

Thời tiết Xã Gia Lộc Thứ 2 - 02/10

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.24 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Gia Lộc
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:41

Lượng mưa Xã Gia Lộc Thứ 2 - 02/10/2023

Nhiệt độ Xã Gia Lộc Thứ 2 - 02/10/2023

Thứ 3 - 03/10

Thời tiết Xã Gia Lộc Thứ 3 - 03/10

31°

mây thưa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°

/

32°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Gia Lộc
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.14 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:40

Lượng mưa Xã Gia Lộc Thứ 3 - 03/10/2023

Nhiệt độ Xã Gia Lộc Thứ 3 - 03/10/2023

Thứ 4 - 04/10

Thời tiết Xã Gia Lộc Thứ 4 - 04/10

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

32°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Gia Lộc
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.98 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:39

Lượng mưa Xã Gia Lộc Thứ 4 - 04/10/2023

Nhiệt độ Xã Gia Lộc Thứ 4 - 04/10/2023

Thời tiết Xã Gia Lộc

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Gia Lộc
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Gia Lộc
Thấp/Cao

31°

/

31°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Gia Lộc
Độ ẩm

70%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.94 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Gia Lộc