Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

62%

Chủ nhật 01/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.35 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 2 02/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.45 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 3 03/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.14 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.14 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.98 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

62%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.4 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.4 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

68%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.52 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.52 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

82%

Thứ 7 07/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.03 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

71%

Chủ nhật 08/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.67 km/h

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
5.67 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

55%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.11 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
5.11 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Gia Lộc 10 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Gia Lộc 10 ngày tới

Thời tiết Xã Gia Lộc

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Gia Lộc
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Gia Lộc
Thấp/Cao

31°

/

31°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Gia Lộc
Độ ẩm

70%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.94 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Gia Lộc