Dự báo thời tiết Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần

Dự báo thời tiết Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần

15°

mây cụm

Cảm giác như 15°
Nhiệt độ thời tiết Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần
Thấp/Cao

15°/

15°

Độ ẩm
Độ ẩm

97 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.83 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:58

Nhiệt độ Xã Xín Mần

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần
21° / 22°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần
15° / 15°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
19° / 19°

Thời tiết Xã Xín Mần theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Xín Mần những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 23/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.32 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 24/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 25/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 26/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 27/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 28/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.7 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 29/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 km/h

14° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 30/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 01/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.72 km/h

14° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 02/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:49

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 03/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:48

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 04/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.2 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:46

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 06/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.05 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:45

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

12° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:44

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xín Mần trong 12h tới

Lượng mưa Xã Xín Mần những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xín Mần những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

433.92

NH3

2.91

NO

0

NO2

1.24

O3

25.75

PM10

19.93

PM2.5

18.55

SO2

0.54

Bình minh

05:55 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xín Mần

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn