Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

86 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.33 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:27/05:17

Nhiệt độ Huyện Xín Mần

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Xín Mần - Hà Giang
15° / 15°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Xín Mần - Hà Giang
14° / 14°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
13° / 13°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
15° / 15°

Thời tiết Huyện Xín Mần theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.62 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 km/h

11° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.66 km/h

10° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.02 km/h

10° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.9 km/h

12° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

14° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

17° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.47 km/h

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.59 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.78 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

/ 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/9°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

5°/5°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

5°/6°

Áp suất không khí
Áp suất

1028 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.78 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

4°/3°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

4°/4°

Áp suất không khí
Áp suất

1033 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

390.53

NH3

0.14

NO

0.05

NO2

1.48

O3

37.19

PM10

38.34

PM2.5

35.49

SO2

0.52

Bình minh

06:36 am

Hoàng hôn

05:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xín Mần

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn