Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

81 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.08 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:55/06:16

Nhiệt độ Huyện Xín Mần

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Xín Mần - Hà Giang
22° / 21°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Xín Mần - Hà Giang
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 20°

Thời tiết Huyện Xín Mần theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.2 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 km/h

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.45 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.24 km/h

12° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.8 km/h

13° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.38 km/h

14° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.24 km/h

13° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

660.9

NH3

6.46

NO

0

NO2

3.86

O3

26.46

PM10

49.34

PM2.5

46.08

SO2

1.8

Bình minh

05:41 am

Hoàng hôn

06:22 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xín Mần

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn