Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang
Thấp/Cao

14°/

14°

Độ ẩm
Độ ẩm

92 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.582 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.51 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:25/05:12

Nhiệt độ Huyện Mèo Vạc

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mèo Vạc - Hà Giang
14° / 13°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mèo Vạc - Hà Giang
13° / 13°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
12° / 12°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
14° / 13°

Thời tiết Huyện Mèo Vạc theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.51 km/h

12° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 km/h

10° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1024 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.16 km/h

/ 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.98 km/h

10° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.01 km/h

13° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.61 km/h

15° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 km/h

15° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

14° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 km/h

10° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

6°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

7°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.59 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mèo Vạc những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

507.36

NH3

6.59

NO

2.04

NO2

9.6

O3

5.54

PM10

34.46

PM2.5

29.9

SO2

1.71

Bình minh

06:34 am

Hoàng hôn

05:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mèo Vạc

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn