Dự báo thời tiết Xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc

Dự báo thời tiết Xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc

16°

mây rải rác

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.9 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/05:47

Nhiệt độ Xã Thượng Phùng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc
22° / 22°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 21°

Thời tiết Xã Thượng Phùng theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Thượng Phùng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.7 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 01/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.85 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:46

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 02/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:45

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 03/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:44

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 04/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:43

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.95 km/h

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 km/h

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 08/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 km/h

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 09/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.01 km/h

13° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 10/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.58 km/h

11° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 11/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.16 km/h

12° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 12/10
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.36 km/h

12° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 13/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.28 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 14/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.9 km/h

15° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thượng Phùng trong 12h tới

Lượng mưa Xã Thượng Phùng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thượng Phùng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

350.48

NH3

2.34

NO

0

NO2

2.19

O3

38.62

PM10

12.41

PM2.5

11.91

SO2

1.01

Bình minh

05:54 am

Hoàng hôn

05:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thượng Phùng

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn