Dự báo thời tiết Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm

Dự báo thời tiết Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

80 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.85 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:48/05:47

Nhiệt độ Xã Thái Sơn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm
22° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 16°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
23° / 23°

Thời tiết Xã Thái Sơn theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Thái Sơn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.27 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 01/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:46

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 02/10
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.8 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:45

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 03/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.18 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:44

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 04/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.36 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:43

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.43 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 08/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.9 km/h

14° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 09/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.32 km/h

13° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 10/10
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.39 km/h

11° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 11/10
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.26 km/h

12° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 12/10
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.13 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 13/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.04 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 14/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Sơn trong 12h tới

Lượng mưa Xã Thái Sơn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Sơn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

397.21

NH3

0.29

NO

0.06

NO2

0.55

O3

57.94

PM10

8.57

PM2.5

8.4

SO2

0.36

Bình minh

05:53 am

Hoàng hôn

05:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thái Sơn

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn