Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng

14°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
Thấp/Cao

14°/

14°

Độ ẩm
Độ ẩm

90 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.39 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:16/06:03

Nhiệt độ Huyện Bảo Lâm

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
30° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
20° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
25° / 24°

Thời tiết Huyện Bảo Lâm theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.29 km/h

14° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.18 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.9 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.75 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.16 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.03 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.18 km/h

13° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.1 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.99 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.15 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.64 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 17/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.75 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lâm những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

667.57

NH3

8.04

NO

0

NO2

4.93

O3

17.52

PM10

87.01

PM2.5

80.72

SO2

0.63

Bình minh

06:02 am

Hoàng hôn

06:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn