Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái

Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

98 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.241 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.4 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:27/05:19

Nhiệt độ Huyện Mù Căng Chải

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
19° / 19°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái
16° / 16°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
16° / 16°

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.54 km/h

14° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 km/h

11° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.17 km/h

11° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.76 km/h

12° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.41 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.58 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.46 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 km/h

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 km/h

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

/ 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/8°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

7°/5°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

7°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.13 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

4°/2°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

3°/3°

Áp suất không khí
Áp suất

1032 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mù Căng Chải những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

397.21

NH3

0.4

NO

0.01

NO2

3.81

O3

26.46

PM10

7.2

PM2.5

6.74

SO2

0.5

Bình minh

06:36 am

Hoàng hôn

05:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mù Căng Chải

Thời tiết những nơi khác