Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa

33°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Thấp/Cao

33°/

33°

Độ ẩm
Độ ẩm

23 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.17 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:02/06:12

Nhiệt độ Huyện Mường Lát

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
37° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 31°

Thời tiết Huyện Mường Lát theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.94 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.64 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.13 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.67 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.04 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

447.27

NH3

1.88

NO

0.12

NO2

1.65

O3

110.15

PM10

24.38

PM2.5

23.62

SO2

1.39

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

06:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát

Thời tiết những nơi khác