Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.6 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:53/06:05

Nhiệt độ Huyện Dương Minh Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
29° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
35° / 36°

Thời tiết Huyện Dương Minh Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.41 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 31/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.68 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 01/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.74 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.38 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.59 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.97 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.84 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.97 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.15 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.23 km/h

26° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 09/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.02 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 10/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.33 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 11/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.35 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.78 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.97 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dương Minh Châu trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Dương Minh Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dương Minh Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

660.9

NH3

3.07

NO

0

NO2

6.6

O3

43.99

PM10

47.7

PM2.5

41.78

SO2

3.52

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

06:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dương Minh Châu

Thời tiết những nơi khác