Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La

31°

mây rải rác

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La
Thấp/Cao

31°/

31°

Độ ẩm
Độ ẩm

22 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.87 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:20/06:08

Nhiệt độ Huyện Yên Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Yên Châu - Sơn La
31° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Yên Châu - Sơn La
20° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 27°

Thời tiết Huyện Yên Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.45 km/h

15° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.85 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.31 km/h

17° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.28 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.36 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 km/h

13° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.81 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.25 km/h

16° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.75 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.09 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 km/h

17° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.45 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Yên Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

427.25

NH3

2.34

NO

0.24

NO2

1.2

O3

29.68

PM10

37.37

PM2.5

34.5

SO2

0.61

Bình minh

06:07 am

Hoàng hôn

06:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Châu

Thời tiết những nơi khác