Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

57 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.54 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/06:13

Nhiệt độ Huyện Vân Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Vân Hồ - Sơn La
29° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Vân Hồ - Sơn La
19° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 24°

Thời tiết Huyện Vân Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.42 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.14 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

14° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.39 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.46 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 04/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.75 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.91 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 km/h

10° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.22 km/h

/ 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Vân Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

620.84

NH3

2.19

NO

0.39

NO2

6.6

O3

67.95

PM10

39.07

PM2.5

35.01

SO2

3.22

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ

Thời tiết những nơi khác