Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La

32°

mây cụm

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La
Thấp/Cao

32°/

32°

Độ ẩm
Độ ẩm

20 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.8 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:18/06:06

Nhiệt độ Huyện Vân Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Vân Hồ - Sơn La
32° / 30°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Vân Hồ - Sơn La
20° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
12° / 12°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 25°

Thời tiết Huyện Vân Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.18 km/h

12° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.28 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.77 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 km/h

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.32 km/h

12° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 km/h

11° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 km/h

11° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 km/h

12° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.35 km/h

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.76 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.55 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.72 km/h

14° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Vân Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

500.68

NH3

1.79

NO

0.06

NO2

0.46

O3

74.39

PM10

34.65

PM2.5

33.45

SO2

0.74

Bình minh

06:05 am

Hoàng hôn

06:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ

Thời tiết những nơi khác