Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

90 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.92 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:00/06:18

Nhiệt độ Huyện Thuận Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Thuận Châu - Sơn La
33° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Thuận Châu - Sơn La
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 28°

Thời tiết Huyện Thuận Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.02 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 31/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.81 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 01/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.54 km/h

19° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 02/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.47 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.05 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.32 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.07 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 09/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.54 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.5 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

620.84

NH3

1.52

NO

0.01

NO2

1.91

O3

6.8

PM10

33.87

PM2.5

32.59

SO2

0.34

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu

Thời tiết những nơi khác