Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La

17°

mây cụm

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La
Thấp/Cao

17°/

17°

Độ ẩm
Độ ẩm

85 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.24 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:29/05:24

Nhiệt độ Huyện Sốp Cộp

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sốp Cộp - Sơn La
23° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sốp Cộp - Sơn La
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 20°

Thời tiết Huyện Sốp Cộp theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.14 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 0.97 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.94 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.97 km/h

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.18 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.22 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 16/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.98 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 km/h

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.52 km/h

13° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.36 km/h

11° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.42 km/h

11° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 21/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.49 km/h

/ 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sốp Cộp những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

357.15

NH3

1.55

NO

0

NO2

1.03

O3

22.35

PM10

34.74

PM2.5

32.27

SO2

0.34

Bình minh

06:38 am

Hoàng hôn

05:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sốp Cộp

Thời tiết những nơi khác