Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

55 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.13 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/06:19

Nhiệt độ Huyện Sốp Cộp

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sốp Cộp - Sơn La
35° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sốp Cộp - Sơn La
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 29°

Thời tiết Huyện Sốp Cộp theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.09 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 03/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.4 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 04/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.06 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 05/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.05 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.12 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.54 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.27 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.87 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.66 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 14/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.92 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

23° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sốp Cộp những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

494

NH3

0.62

NO

0

NO2

0.86

O3

18.06

PM10

51.58

PM2.5

49.43

SO2

0.17

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

06:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sốp Cộp

Thời tiết những nơi khác