Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

18 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:06/06:16

Nhiệt độ Huyện Sông Mã

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sông Mã - Sơn La
38° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sông Mã - Sơn La
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 35°

Thời tiết Huyện Sông Mã theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.07 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.38 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.39 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.46 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.61 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.68 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.43 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.66 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.52 km/h

23° / 42°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sông Mã những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

363.83

NH3

1.54

NO

0.07

NO2

0.74

O3

59.37

PM10

11.52

PM2.5

10.56

SO2

0.63

Bình minh

05:52 am

Hoàng hôn

06:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Mã

Thời tiết những nơi khác