Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.62 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:29/05:22

Nhiệt độ Huyện Quỳnh Nhai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 21°

Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Nhai những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.85 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.12 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.97 km/h

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 0.51 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.91 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.62 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.77 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.39 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.62 km/h

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.51 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.82 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 0.95 km/h

15° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.82 km/h

11° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 0.59 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất không khí
Áp suất

1027 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Nhai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

410.56

NH3

1.69

NO

0

NO2

2.96

O3

36.48

PM10

16.96

PM2.5

15.92

SO2

0.72

Bình minh

06:38 am

Hoàng hôn

05:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Nhai

Thời tiết những nơi khác