Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

77 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.82 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:28

Nhiệt độ Huyện Triệu Phong

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
37° / 41°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 36°

Thời tiết Huyện Triệu Phong theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.6 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 14/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.68 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 15/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.55 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 16/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 7.42 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 17/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.81 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 18/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.77 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 19/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.98 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.55 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 21/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.12 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.69 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.04 km/h

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 24/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.73 km/h

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 25/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.74 km/h

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.32 km/h

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 27/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.67 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Triệu Phong những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

253.68

NH3

0.71

NO

0

NO2

1.32

O3

21.99

PM10

0.6

PM2.5

0.5

SO2

0.1

Bình minh

05:30 am

Hoàng hôn

06:25 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Phong

Thời tiết những nơi khác