Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

82 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.08 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:16

Nhiệt độ Thị xã Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
35° / 41°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 30°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 34°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 20/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.17 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 21/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.93 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 22/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 23/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.38 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 25/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.97 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.27 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 27/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.53 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.82 km/h

30° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 29/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.22 km/h

30° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.19 km/h

30° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.55 km/h

29° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 01/06
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.37 km/h

30° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/33°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/06
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.45 km/h

31° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/33°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/06
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.49 km/h

32° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/34°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

32°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:17/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Quảng Trị những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

460.63

NH3

1.74

NO

0.07

NO2

5.01

O3

19.31

PM10

2.81

PM2.5

2.38

SO2

0.82

Bình minh

05:17 am

Hoàng hôn

06:22 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Thị xã Quảng Trị