Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị

Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

77 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.52 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:27

Nhiệt độ Huyện Cồn Cỏ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị
29° / 33°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
28° / 33°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 34°

Thời tiết Huyện Cồn Cỏ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 19/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.57 km/h

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.14 km/h

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 21/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.75 km/h

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 22/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.75 km/h

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 23/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.54 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 13.91 km/h

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 25/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 11.82 km/h

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 12.07 km/h

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 27/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 12.66 km/h

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 28/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 11.09 km/h

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 29/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.56 km/h

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 30/07
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 9.96 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 31/07
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 11.73 km/h

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 01/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 12.07 km/h

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 02/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 12.23 km/h

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cồn Cỏ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

247

NH3

0.8

NO

0.12

NO2

0.92

O3

21.82

PM10

0.84

PM2.5

0.5

SO2

0.22

Bình minh

05:30 am

Hoàng hôn

06:22 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cồn Cỏ

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Cồn Cỏ