Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.23 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:10/05:06

Nhiệt độ Huyện Bình Liêu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
22° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
19° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 22°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 21°

Thời tiết Huyện Bình Liêu theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/11
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.72 km/h

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/05:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 01/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.24 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/05:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 02/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.45 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 03/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.25 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 04/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.93 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.8 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.38 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.56 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/05:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.58 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.93 km/h

20° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.24 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 km/h

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.55 km/h

19° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 13/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.72 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 km/h

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

417.23

NH3

0

NO

0

NO2

1.54

O3

63.66

PM10

115.29

PM2.5

107.29

SO2

2

Bình minh

06:20 am

Hoàng hôn

05:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn