Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

86 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.23 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/05:51

Nhiệt độ Huyện Lý Sơn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
25° / 26°

Thời tiết Huyện Lý Sơn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 9.72 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 11.36 km/h

25° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 11.35 km/h

25° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 07/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.51 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.81 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.51 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.54 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.3 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.51 km/h

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.57 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.75 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.13 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 8.32 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.31 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Lý Sơn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Sơn những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

293.73

NH3

0.14

NO

0.02

NO2

0.16

O3

85.83

PM10

16.5

PM2.5

8.32

SO2

0.26

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

05:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Sơn

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Lý Sơn