Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.12 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:20

Nhiệt độ Huyện Thăng Bình

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 30°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 36°

Thời tiết Huyện Thăng Bình theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 19/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.91 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.89 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 21/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.88 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.93 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.01 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 24/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.5 km/h

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 25/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.47 km/h

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 26/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.79 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 27/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.59 km/h

30° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 28/07
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.25 km/h

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 29/07
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.34 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 30/07
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.68 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 31/07
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.69 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 01/08
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 9.07 km/h

30° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 02/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.79 km/h

30° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Thăng Bình những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thăng Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

534.06

NH3

4.5

NO

0.89

NO2

7.28

O3

3.35

PM10

20.75

PM2.5

15.05

SO2

2.59

Bình minh

05:28 am

Hoàng hôn

06:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thăng Bình

Thời tiết những nơi khác