Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam

Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

77 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.82 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:23

Nhiệt độ Huyện Tây Giang

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tây Giang - Quảng Nam
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tây Giang - Quảng Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Huyện Tây Giang theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 km/h

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 26/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.72 km/h

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 27/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.91 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 28/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 29/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 30/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.11 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 31/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 01/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.59 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 02/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.16 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 03/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 05/08
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.64 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 06/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.66 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 07/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.81 km/h

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 08/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.33 km/h

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tây Giang những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

216.96

NH3

0.05

NO

0.05

NO2

0.41

O3

26.46

PM10

0.53

PM2.5

0.5

SO2

0.04

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

06:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Giang

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Tây Giang