Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam

Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.79 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:23

Nhiệt độ Huyện Phước Sơn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
34° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Huyện Phước Sơn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 14/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.47 km/h

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 2 15/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.41 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 16/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.76 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 17/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 18/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 20/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.41 km/h

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 21/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.51 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 22/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.54 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 23/07
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.4 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 24/07
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.49 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 25/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.62 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.98 km/h

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 27/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.8 km/h

23° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Phước Sơn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

210.29

NH3

0.07

NO

0

NO2

0.3

O3

13.41

PM10

0.53

PM2.5

0.5

SO2

0.03

Bình minh

05:29 am

Hoàng hôn

06:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Sơn

Thời tiết những nơi khác