Dự báo thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam

Dự báo thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

85 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.61 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/06:01

Nhiệt độ Huyện Nam Giang

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Nam Giang - Quảng Nam
31° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Nam Giang - Quảng Nam
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 25°

Thời tiết Huyện Nam Giang theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Nam Giang những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.4 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.11 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 03/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.58 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.79 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.79 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 km/h

23° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.41 km/h

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 09/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.17 km/h

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.6 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.5 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 15/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.24 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Giang trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Nam Giang những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

201.94

NH3

0.32

NO

0.64

NO2

0.81

O3

3.98

PM10

7.35

PM2.5

6.24

SO2

0.23

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Giang

Thời tiết những nơi khác