Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:21

Nhiệt độ Thị xã Ba Đồn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình
34° / 40°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình
29° / 34°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
29° / 32°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 41°

Thời tiết Thị xã Ba Đồn theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 19/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 km/h

28° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 20/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.41 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 21/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.82 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 22/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.01 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 23/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.18 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.87 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.93 km/h

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 27/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.1 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.72 km/h

30° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 29/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.13 km/h

30° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/32°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.3 km/h

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.12 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.67 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/06
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.24 km/h

29° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ba Đồn trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Ba Đồn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ba Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

567.44

NH3

5

NO

0.01

NO2

4.33

O3

7.87

PM10

5.68

PM2.5

4.59

SO2

0.6

Bình minh

05:18 am

Hoàng hôn

06:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ba Đồn

Thời tiết những nơi khác