Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên

Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên
Thấp/Cao

35°/

35°

Độ ẩm
Độ ẩm

48 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.1 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:12

Nhiệt độ Huyện Phú Hoà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Phú Hoà - Phú Yên
35° / 39°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Phú Hoà - Phú Yên
28° / 31°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
29° / 31°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 36°

Thời tiết Huyện Phú Hoà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.67 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 26/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.91 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 27/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.16 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 28/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.77 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 29/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.61 km/h

28° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 30/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.85 km/h

28° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 31/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.23 km/h

29° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 01/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.28 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 02/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.62 km/h

29° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 03/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.79 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.77 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 05/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.48 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 06/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 07/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.21 km/h

28° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 08/08
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.56 km/h

29° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Hoà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Phú Hoà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Hoà những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

280.38

NH3

1.09

NO

0.09

NO2

1.52

O3

30.76

PM10

1

PM2.5

0.65

SO2

0.44

Bình minh

05:30 am

Hoàng hôn

06:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Hoà

Thời tiết những nơi khác