Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận

34°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Thấp/Cao

34°/

34°

Độ ẩm
Độ ẩm

42 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.42 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:46/05:55

Nhiệt độ Huyện Ninh Sơn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
35° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 34°

Thời tiết Huyện Ninh Sơn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.14 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.74 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.86 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.55 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.84 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 29/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.82 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.86 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.2 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.97 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.46 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.02 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.81 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.9 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.05 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.83 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

267.03

NH3

1.49

NO

0.08

NO2

1.25

O3

58.65

PM10

10.26

PM2.5

8.35

SO2

1.07

Bình minh

05:37 am

Hoàng hôn

05:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn

Thời tiết những nơi khác