Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận

29°

mây thưa

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

38 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.44 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:57/05:54

Nhiệt độ Huyện Bác Ái

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
31° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 30°

Thời tiết Huyện Bác Ái theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.74 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.52 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.71 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.55 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.64 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.82 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.52 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.88 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.07 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.9 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.41 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.02 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.58 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.5 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

260.35

NH3

0.59

NO

0.03

NO2

0.27

O3

72.96

PM10

7.66

PM2.5

4.01

SO2

0.54

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

05:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái

Thời tiết những nơi khác