Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An
Thấp/Cao

34°/

34°

Độ ẩm
Độ ẩm

40 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.43 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:16/06:05

Nhiệt độ Huyện Quỳ Hợp

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An
34° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 31°

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.03 km/h

17° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.44 km/h

23° / 42°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.82 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 07/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.59 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.33 km/h

18° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.32 km/h

17° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.42 km/h

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.85 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

22° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.15 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.47 km/h

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Hợp trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Quỳ Hợp những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Hợp những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

627.52

NH3

2.5

NO

0.05

NO2

0.51

O3

90.12

PM10

49.23

PM2.5

47.73

SO2

0.4

Bình minh

06:04 am

Hoàng hôn

06:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳ Hợp

Thời tiết những nơi khác