Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định

Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.16 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:35

Nhiệt độ Huyện Hải Hậu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hải Hậu - Nam Định
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hải Hậu - Nam Định
29° / 34°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
28° / 32°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 38°

Thời tiết Huyện Hải Hậu theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 25/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 5.75 km/h

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.01 km/h

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 27/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.24 km/h

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 28/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.8 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 29/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 6.42 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 30/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.03 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 31/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.3 km/h

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 01/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.47 km/h

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 02/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.73 km/h

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:31

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 03/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.9 km/h

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:31

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.94 km/h

30° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/32°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:30

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 05/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.72 km/h

30° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/32°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:30

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 06/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.71 km/h

30° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 07/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.32 km/h

30° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 08/08
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.04 km/h

30° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hậu trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hải Hậu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hậu những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

667.57

NH3

6.08

NO

0.72

NO2

11.48

O3

103

PM10

26.52

PM2.5

20.88

SO2

11.68

Bình minh

05:32 am

Hoàng hôn

06:28 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hậu

Thời tiết những nơi khác