Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai

Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

43 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.08 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:02/06:15

Nhiệt độ Huyện Si Ma Cai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
28° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Huyện Si Ma Cai theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.13 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

18° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.32 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 km/h

16° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.39 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 31/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.48 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.11 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.51 km/h

11° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.77 km/h

11° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Si Ma Cai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

707.63

NH3

1.41

NO

0.06

NO2

1.24

O3

91.55

PM10

21.95

PM2.5

21.1

SO2

1.33

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

06:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Si Ma Cai

Thời tiết những nơi khác