Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai

Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

41 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.25 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:04/06:16

Nhiệt độ Thị xã Sa Pa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Sa Pa - Lào Cai
26° / 25°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Sa Pa - Lào Cai
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 22°

Thời tiết Thị xã Sa Pa theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.81 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 km/h

13° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 km/h

12° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.45 km/h

13° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

13° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.99 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.48 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 km/h

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.53 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.4 km/h

10° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 km/h

/ 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.97 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Sa Pa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

827.79

NH3

3.96

NO

0.06

NO2

1.07

O3

140.19

PM10

70.89

PM2.5

69.83

SO2

1.54

Bình minh

05:50 am

Hoàng hôn

06:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Sa Pa

Thời tiết những nơi khác