Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai

Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Thấp/Cao

15°/

15°

Độ ẩm
Độ ẩm

92 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

6.283 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.92 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:27/05:19

Nhiệt độ Thị xã Sa Pa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Sa Pa - Lào Cai
15° / 14°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Sa Pa - Lào Cai
13° / 12°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
14° / 14°

Thời tiết Thị xã Sa Pa theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.11 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.11 km/h

12° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 03/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 0.9 km/h

12° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 04/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.12 km/h

12° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

10° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.71 km/h

10° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.06 km/h

10° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 09/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 0.94 km/h

12° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.94 km/h

12° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.91 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.62 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.93 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.21 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.98 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Sa Pa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

841.14

NH3

3.23

NO

0.15

NO2

18.51

O3

20.56

PM10

43.17

PM2.5

41.93

SO2

3.58

Bình minh

06:36 am

Hoàng hôn

05:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Sa Pa

Thời tiết những nơi khác