Dự báo thời tiết Xã Y Tý - Huyện Bát Xát

Dự báo thời tiết Xã Y Tý - Huyện Bát Xát

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Xã Y Tý - Huyện Bát Xát
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

86 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.71 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:56/05:55

Nhiệt độ Xã Y Tý

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Y Tý - Huyện Bát Xát
20° / 21°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Y Tý - Huyện Bát Xát
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 16°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 22°

Thời tiết Xã Y Tý theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Y Tý những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.01 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 01/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.28 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 02/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.11 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 03/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.2 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 04/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 km/h

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.33 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:49

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:48

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 08/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.86 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 09/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

13° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:46

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 10/10
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.42 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:45

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 11/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:44

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 12/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.43 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:43

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 13/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.34 km/h

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 14/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.33 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Y Tý trong 12h tới

Lượng mưa Xã Y Tý những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Y Tý những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

297.07

NH3

3.93

NO

0.06

NO2

2.4

O3

55.08

PM10

6.72

PM2.5

5.89

SO2

0.54

Bình minh

06:01 am

Hoàng hôn

05:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Y Tý

Thời tiết những nơi khác