Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

95 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.575 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.25 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:25/05:17

Nhiệt độ Huyện Bắc Hà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bắc Hà - Lào Cai
16° / 16°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bắc Hà - Lào Cai
15° / 15°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 16°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
16° / 16°

Thời tiết Huyện Bắc Hà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.29 km/h

15° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.45 km/h

14° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 03/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.32 km/h

13° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 04/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.21 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.83 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 km/h

13° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.18 km/h

12° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.4 km/h

13° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.66 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 km/h

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.84 km/h

17° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.9 km/h

17° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.29 km/h

17° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.59 km/h

18° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 km/h

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bắc Hà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

727.65

NH3

0.83

NO

0.01

NO2

4.33

O3

23.25

PM10

92.71

PM2.5

91.57

SO2

0.51

Bình minh

06:35 am

Hoàng hôn

05:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà

Thời tiết những nơi khác