Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai

17°

mây cụm

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai
Thấp/Cao

17°/

17°

Độ ẩm
Độ ẩm

90 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.56 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/06:15

Nhiệt độ Huyện Bắc Hà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bắc Hà - Lào Cai
23° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bắc Hà - Lào Cai
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
18° / 18°

Thời tiết Huyện Bắc Hà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 km/h

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 km/h

15° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.78 km/h

17° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 km/h

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.03 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.57 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

14° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.93 km/h

13° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.41 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.43 km/h

16° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.87 km/h

15° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bắc Hà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Hà những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

540.73

NH3

2.01

NO

0

NO2

3.47

O3

25.39

PM10

16.23

PM2.5

14.19

SO2

0.7

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Hà

Thời tiết những nơi khác