Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.84 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:43/05:59

Nhiệt độ Huyện Tu Mơ Rông

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
24° / 24°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum
16° / 16°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
17° / 18°

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.98 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.51 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.32 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.3 km/h

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.96 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.77 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 km/h

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 km/h

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.24 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.27 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

263.69

NH3

3.67

NO

0.05

NO2

0.96

O3

15.02

PM10

10.81

PM2.5

9.82

SO2

0.31

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

06:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tu Mơ Rông

Thời tiết những nơi khác