Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum

19°

mây cụm

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.1 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:46/06:00

Nhiệt độ Huyện Ngọc Hồi

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
33° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Huyện Ngọc Hồi theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.06 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.48 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.5 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.77 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.94 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.67 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.73 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 09/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.03 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.05 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.89 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 12/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.38 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.51 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hồi những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hồi những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

373.84

NH3

1.65

NO

0.15

NO2

3.73

O3

1.61

PM10

12.55

PM2.5

11.16

SO2

0.39

Bình minh

05:36 am

Hoàng hôn

06:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hồi

Thời tiết những nơi khác