Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum

25°

mây thưa

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Kon Plông - Kon Tum
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

52 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.37 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:57

Nhiệt độ Huyện Kon Plông

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Kon Plông - Kon Tum
29° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Kon Plông - Kon Tum
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 28°

Thời tiết Huyện Kon Plông theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Kon Plông những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.72 km/h

17° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 23/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.59 km/h

16° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 28/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.93 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.07 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

16° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.14 km/h

16° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Kon Plông những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kon Plông những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

390.53

NH3

1.41

NO

0.01

NO2

0.68

O3

53.64

PM10

32.5

PM2.5

29.07

SO2

0.72

Bình minh

05:39 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kon Plông

Thời tiết những nơi khác