Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum

35°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum
Thấp/Cao

35°/

35°

Độ ẩm
Độ ẩm

28 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.8 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:59

Nhiệt độ Huyện Đắk Tô

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đắk Tô - Kon Tum
35° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đắk Tô - Kon Tum
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 34°

Thời tiết Huyện Đắk Tô theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.55 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.19 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.66 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.97 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 28/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.5 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 29/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.69 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.57 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.69 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.77 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.45 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.89 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 4.23 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đắk Tô những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Tô những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

400.54

NH3

2.47

NO

0.09

NO2

4.58

O3

30.76

PM10

16.97

PM2.5

15.58

SO2

0.93

Bình minh

05:39 am

Hoàng hôn

06:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Tô

Thời tiết những nơi khác