Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum
Thấp/Cao

29°/

29°

Độ ẩm
Độ ẩm

54 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.7 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:59/05:18

Nhiệt độ Huyện Đắk Hà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đắk Hà - Kon Tum
29° / 30°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đắk Hà - Kon Tum
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
25° / 25°

Thời tiết Huyện Đắk Hà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.12 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.49 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.01 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 08/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.53 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.42 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 10/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.23 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.73 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 12/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.93 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 13/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.94 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.99 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.89 km/h

17° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

18° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.94 km/h

20° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.45 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đắk Hà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

240.33

NH3

0.34

NO

0.04

NO2

0.4

O3

65.8

PM10

1.11

PM2.5

0.98

SO2

0.1

Bình minh

06:07 am

Hoàng hôn

05:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Hà

Thời tiết những nơi khác