Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

82 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.37 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:11/06:10

Nhiệt độ Huyện U Minh Thượng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 34°

Thời tiết Huyện U Minh Thượng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.92 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.77 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.75 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.28 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8.56 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.51 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.15 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.18 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.82 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.26 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.67 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.86 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.48 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.91 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 19/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.87 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện U Minh Thượng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh Thượng những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

854.49

NH3

10.51

NO

0.3

NO2

13.02

O3

17.7

PM10

36.77

PM2.5

25.28

SO2

2.15

Bình minh

06:03 am

Hoàng hôn

06:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh Thượng

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện U Minh Thượng