Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang

Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.798 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.46 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:55

Nhiệt độ Huyện Kiên Hải

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
27° / 27°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Huyện Kiên Hải theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 26/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 10.72 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 27/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 10.99 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 28/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.61 km/h

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 29/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.23 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 30/09
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.82 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 01/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.17 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 02/10
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 9.66 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 03/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 11.23 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 04/10
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 10.95 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 5 05/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 13.1 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 06/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 11.54 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:49

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 07/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 10.36 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:49

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 08/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 12.05 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:48

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 09/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 13.66 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 10/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 11.62 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Kiên Hải những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiên Hải những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

307.08

NH3

0

NO

0.03

NO2

0.45

O3

40.05

PM10

1.15

PM2.5

0.96

SO2

0.1

Bình minh

05:49 am

Hoàng hôn

05:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kiên Hải

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Kiên Hải